Čo v eRku ponúkame ? 

Patriť do detského spoločenstva

1. bod

Pravidelné stretávanie detského spoločenstva pod vedením animátorov

2. bod

Celoročný program, ktorý vedie deti ku kresťanskej zrelosti a službe druhým

3. bod

Využiť  finančnú a materiálnu podporu

4. bod